įduobti

įduobti
įduõbti vksm.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įduobti — 1 įduõbti, ia, į̃duobė tr. padaryti įdubimą: Neįduõbk sėdynės, bloga bus sėdėt PnmR. Užklokim stiklinę vandens muslinu ir įduobkime taip, kad muslino vidurys būtų vandeny paniręs rš. Įduõbti duobelę tai galia [kulka] Pl. Šiauros akys buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duobti — 1 duõbti, ia, ė tr. K, duobti K; R 1. caus. dubti 1: Ką čia duobì minkštimą, nori per nagus gauti Mrj. ║ kasti, rausti: Šuva duobia – kas nors mirs (priet.) Trgn. 2. skobti, skaptuoti: Žmogus, medį akmeniu beduobdamas, pastebėjo, jog medis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išduobti — 1 išduõbti, ia, ìšduobė tr. 1. padaryti įdubimą: Nesiklaupk ant lovos, jau ir taip išduobta Srv. Tavo kelnių taip išduobti keliai – gal nuo klūpėjimo Jnšk. | Kelias išduobtas vandens Grš. | refl.: Sietas išsiduobia Grž. Lova su virvėm pataisyta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išslėgti — išslė̃gti, ìšslegia, ìšslėgė tr., išslėgti Rtr. 1. Q59, N išspausti, išstumti savo svoriu, įduobti: Prikroviau daug akmenų ratuos, net dugną išslėgė Ds. Kitokio pavidalo ežerai telkšo daubose, išslėgtose ledyno liežuvių rš. 2. spaudžiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuduobti — 1 nuduõbti, ia, nùduobė tr. 1. nugrūsti: Kam miltus gilyn nùduobei? Ps. 2. nuplėšti, nunešioti: Tik pasiūk kelnes, tuoj ir nuduobia Jnšk. Taip jis tas drapanas greit nuduõbia: paduok, kaip matai ir kiauros Ps. duobti; įduobti; išduobti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusėdėti — 1. intr. ištverti sėdint, galėti sėdėti: Atsisėdau prie akėčių, negaliu nusėdėti – skauda šoną, ir gana Pc. Nenusėdžiu, nenubūvu, pati savęs nenuturiu Tvr. Negaliu nusėdėt, reik bėgt namo Gs. Kiba tau ašaka dygsta, ka nenusėdi?! Kt. Ko tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paduobti — 1 paduõbti, ia, pàduobė tr. palaidoti: Tada jūs mano žilus plaukus su vargais ing duobę dėsit (paraštėje paduobsit) BB1Moz44,29. duobti; įduobti; išduobti; nuduobti; paduobti; prasiduobti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsėdėti — tr. sėdint įduobti: O ir parsėdėjom aukštą kalnelį (d.) Smn. sėdėti; apsėdėti; atsėdėti; dasėdėti; įsėdėti; išsėdėti; nusėdėti; pasėdėti; parsėdėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasiduobti — 1 prasiduõbti, ia, prasìduobė pasidaryti duobėtam: Kaip tik prasìduobė [kelias], ir išvažinės (išdrembs) Pl. duobti; įduobti; išduobti; nuduobti; paduobti; prasiduobti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlomėti — tr. įlenkti, įduobti: Tai tau ir meistrai! Įlomėjo sieną statydami, ir džiaukis, kad nori Srv. lomėti; įlomėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”